Debata Amnesty International „Czy mury runą” po filmie „Mury”

Kinoteka
20.05.2016, 20:23

Po filmie Mury Amnesty International zaprasza na debatę „Czy mury runą? Jak państwa radzą sobie z kryzysem migracyjnym i uchodźczym? Jak wzmacnianie granic wpływa na sytuację praw człowieka?”

Film Mury przedstawia przykłady granic między różnymi państwami na świecie, które charakteryzują wzmocnione przejścia z murami lub zasiekami. Wszystko z powodu polityki państw odgradzających się od migrantów i uchodźców lub po prostu od sąsiadów. Dzięki filmowi poznajemy historie osób, których los mimo woli związany jest z murem. Żyją na terenie przygranicznym napiętnowanym przez mur, strzegą granicy albo starają się granicę przekroczyć, bo marzą o lepszym życiu lub są do tego zmuszeni, bo są uchodźcami. W debacie zapytamy o konsekwencje takiej polityki na ludzkie życie. Czy wzmacnianie granic jest racjonalnym rozwiązaniem kryzysu migracyjnego i uchodźczego? Jaki wpływ mają takie rozwiązania na prawa osób poszukujących ochrony międzynarodowej?

W debacie udział wezmą:

Samer Masri – prezes Wolnej Syrii, organizuje pomoc humanitarną i integrację uchodźców z Syrii

dr hab. Maciej Duszczyk – dr habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami, Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW do spraw współpracy z zagranicą i badań naukowych

Maciej Bulanda – współorganizator grupy „Dobrowolki – pomoc dla uchodźców”

Aleksandra Górecka – kooordynatorka kampanii Amnesty International

Prowadzenie:
Adam Traczyk – prezes Global.Lab, niezależnego think-tanku zajmującego się sprawami międzynarodowymi

Projekcja filmu rozpocznie się o godzinie 19:00.

 

Partner: Amnesty International Polska

Wydarzenie współfinansowane ze środków Miasta Stołecznego Warszawy