2016-04-17

Pieter-Jan De Pue

Pieter-Jan De Pue (1982) – niezależny twórca filmowy i fotograf. Studiował na Akademii Filmowej RITS w Brukseli. Pracował jako reżyser reklam i tym czasie tworzył swój pierwszy pełnometrażowy film dokumentalny pt. Kraina oświeconych. W tym celu przez długi okres podróżował po Afganistanie, fotografując kraj i mieszkających w nim ludzi dla takich organizacji, jak: Czerwony Krzyż, Caritas International, UN oraz międzynarodowych organizacji zajmujących się odminowaniem tego kraju. Jego prace fotograficzne poświęcone Afganistanowi i Azji Centralnej były publikowane w Weekend Knack, Le Monde, DeMorgen, De Standaard oraz prezentowane w licznych galeriach i muzeach jak: Photo Museum w Antwerpii, deBuren w Brukseli czy paryskim Instytucie Kultur Islamu. W tym czasie pracował też jako fotograf dla projektów wydawniczych czy muzeów. Jest związany z niemiecką agencją fotograficzną LAIF.